W CoderDojo rozpoczyna się przygoda...

Dzieci mają szansę nauczyć się nie tylko nowych technologii. Nie robimy tego dla zysku, jesteśmy wolontariuszami. Wspólnie tworzymy społeczność CoderDojo. Wspieramy naszych podopiecznych również poza programowaniem. Inspirujemy do zmian. Doradzamy w realizacji marzeń.

W naszych działaniach kierujemy się różnorodnymi wartościami.


CoderDojo ECHO

[ang. Ethos, Culture, Happiness and Outcomes / Etos, Kultura, Szczęście, Rezultaty]

Wizją CoderDojo jest świat, w którym każde dziecko ma możliwość uczyć się programowania oraz rozwijać swoją kreatywność dobrze się bawiąc, w bezpiecznym środowisku społecznym.

Postawa Hakera

Hakerzy rozwiązują problemy, tworzą rzeczy z wiarą w wolność i wzajemną pomoc.

Haker kojarzy się w Polsce nie najlepiej – jako komputerowy kryminalista, który włamuje się, wykrada dane itd. My, w CoderDojo, rozumiemy to słowo zdecydowanie inaczej. Haker to ktoś, kto rozwiązuje problemy. Nie wymyśliliśmy tego sami. Zainspirował nas do tego myślenia Eric Steven Raymond.

 

Świat jest pełen fascynujących problemów

Rozwiązywanie problemów to mnóstwo zabawy, ale to tego typu zabawa, która pochłania dużo wysiłku. Pomagamy rozwinąć wiarę we własne możliwości uczenia się oraz że można nie wiedzieć wszystkiego. Pokazujemy, że wystarczy zmierzyć się z problemem choć trochę i wskutek tego nauczyć odpowiednio, żeby ugryźć następny kawałek i tak dalej, aż będzie po wszystkim.


 

Żaden problem nie powinien być rozwiązywany dwa razy

Twórcze umysły są wartościowym, rzadkim surowcem. Dzielimy się informacjami, rozwiązujemy problemy i omawiamy je wspólnie tak, abyśmy mogli rozwiązywać nowe problemy.

Często wiele się uczymy o problemie, którego nie znaliśmy wcześniej; przez studiowanie go przy zacięciu się na rozwiązaniu. Jest to w porządku i często potrzebne, aby decydować, co możemy zrobić jeszcze lepiej.


 

Postawa nie zastąpi kompetencji

Żeby dobrze poznać świat nowych technologii potrzeba inteligencji, ćwiczeń, poświęcenia i ciężkiej pracy. Inspirujemy dzieci do zdobywania potrzebnych kompetencji. Zdobywanie wiedzy łączymy z dobrą zabawą.

 

Współpraca i praca zespołowa

Zachęcamy uczestników do organizowania się w zespoły o różnych umiejętnościach. Ułatwia to współpracę nad projektami, uczenie i wspieranie siebie nawzajem. Dzieci mogą zrozumieć swoje mocne strony i nauczyć się współpracy w zespole.

Zróżnicowanie to szansa dla każdego na naukę. Zachęcanie uczestników zajęć do pracy w mieszanych grupach jest świetnym sposobem na budowanie różnorodności i większe włączanie obu płci w technologie. Różnorodność w zespołach jest pozytywnym bodźcem do innowacyjnego i kreatywnego myślenia.


 

Nieformalnie i przyjemnie

Dzieci uczą się poprzez odkrywanie. Potrzebują mieć możliwość popełniania błędów oraz podejmowania ryzyka; pozwalamy na to. Atmosfera w Dojo jest nieformalna, stawiamy na dobrą zabawę w zdobywaniu wiedzy. Pojedyncze kluby Dojo to społeczności mentorów, dzieci i rodziców, których łączy wspólny element - zainteresowanie technologią.

Dzieci, Mentorzy, Rodzice wszyscy są zaangażowani w Dojo. Wzajemna interakcja i życzliwość pomiędzy sobą jest kluczowa. Nie wszyscy będą mogli przyjść na każde spotkanie Dojo. Wszyscy jednak za każdym razem powinni się czuć częścią społeczności.

Ważną częścią tego wszystkiego jest konstruktywna i pozytywna informacja zwrotna. Dzieci często mogą być sfrustrowane i rozczarowane brakiem efektu, nie ma w tym nic złego. Dzielimy się z nimi radą, poparciem i zachęcamy do dalszej nauki.


 

Samodzielna nauka

Dzieci na zajęciach nie muszą podążać jedną ścieżką nauki. Wprowadzamy je w świat technologiczny, żeby poznały różne obszary, które mogą je zainteresować, a następnie zachęcamy do dalszego eksperymentowania poprzez pracę nad indywidualnymi projektami.

Dzieci mogą potrzebować pomocy w odkrywaniu zainteresowań. Rozmawiamy z nimi i zachęcamy do przemyślenia tematów, które mogą je ciekawić. Mamy świadomość, że niektóre mogą wyróżniać się umiejętnościami, inne będą miały trudności na początku, a niektóre całkowicie nie będą danym tematem zainteresowane. Wiemy, że to nie powód do rozczarowania, jeśli będą rezygnować. Miały możliwość sprawdzić co je interesuje, dzięki czemu wiedzą, że konkretna rzecz nie jest dla nich.


 

Bezpłatnie

Na całym świecie udział w zajęciach CoderDojo jest bezpłatny. W ten sposób do społeczności może dołączyć każdy, kto chce uczestniczyć w zajęciach To możliwie dzięki Mentorom i rodzicom, którzy oferują swój czas i wiedzę bezpłatnie. To fundamentalna zasada CoderDojo. Nikt nie powinien zostać odrzucony lub wykluczony przez brak dostępu do technologii.


 

Open Source

CoderDojo opiera się na modelu Open Source, czyli otwartego oprogramowania. Ktokolwiek i gdziekolwiek może założyć Dojo, jeśli będzie działać z ogółem naszych wartości.

Zasady pomocnicze

CoderDojo to ogromne możliwości!

Dzieci same wybierają, z jakimi programami i narzędziami chcą pracować oraz w którym kierunku mają ochotę się rozwijać.


Scratch

Scratch

Minecraft + Python

Minecraft + Python

GIMP

GIMP

Tinkercad

Tinkercad

Druk 3D

Druk 3D

Raspberry Pi

Raspberry Pi

Arduino

Arduino

JavaScript

JavaScript

HTML

HTML

Godzina Kodowania

Godzina Kodowania

Muzyka!

Muzyka!

Inne!