Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji CoderDojo Polska w 2013 roku

Co roku każda organizacja pozarządowa w Polsce ma obowiązek stworzyć i przesłać do odpowiedniego Ministerstwa (my akurat do Ministerstwa Edukacji Narodowej) sprawozdanie merytoryczne. W tym roku stworzyliśmy swoje sprawozdanie po raz pierwszy, bo rok 2013 był pierwszym rokiem działalności Fundacji (a w zasadzie nie cały rok, a pół roku – od początku lipca). Organizacje, które nie korzystają z 1% podatku nie muszą publikować swoich sprawozdań, ale w CoderDojo wierzymy, że nasza siła tkwi m.in. w przejrzystości naszych działań, więc publikujemy nasze sprawozdanie do wglądu dla każdego. Co sądzicie? Jak nam poszło? My jesteśmy z siebie całkiem zadowoleni 😉

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji CoderDojo Polska za rok 2013